Tillbaka till hemsidan

Kontaktpersoner:
Stockholm: Vasugi Ribbarp 08/6120803
Göteborg: Christina Bhanji, 031-24 53 34
Borås: Maire Börjesson, 033 10 17 88
Halmstad: Björn Sandström, 0346-421 13
Motala: Marie-Louise Mölgaard, 0141-22 10 61
Bollnäs: Anita Persson, ordförande, 0278-100 81

Förlagskommitténs ordförande: Marie-Louise och Jörgen Mölgaard Tel 0141-22 10 61
Redaktör för Sathya Sai Information: Marie-Louise Mölgaard Tel 0141-22 10 61

Förlagets adress:
Sathya Sai Förlag, Box 8068, 104 20 STOCKHOLM
Postgiro 477 01 86-7
Frågor om böcker, videos etc. ring Lisbet Malm 08-751 67 47
Bokbeställningar

Tillbaka till aktuellt