Tillbaka till hemsidan

Göteborgscentret

Kontakta
Christina Bhanji 031-24 53 34

bhanji99@yahoo.se

Halmstadgruppen
Kontakta

Björn och Ulla Sandström, Guntorp Slöinge
Telefon 0346-42113.

bjorn.sandstrom@katrineberg.fhsk.se

 

Helsingborg
Kontakta

Christina Olsson 042 26 35 91

harsssB888@gmail.com

Motalagruppen
Kontakta

Marie-Louise Mölgaard telefon 0141-221061

marie-louise.molgaard@telia.com

Sathya Sai-centret i Stockholm,
Box 8068, 104 20 Stockholm

Kontakta
Vasugi Ribbarp 08-6120803

vasugi.ribbarp@gmail.com

Back