Back

Sri Sathya Sai Babas universitet har erhållit bekräftelse
på att undervisningen håller allra högsta klass och att
universitetet därmed är ett av de allra bästa i Indien.