Back

Bilder från:
Sathya Sai Organisationens sommarmöte på retreatgården Solbo
i Västmanland september 2007. Stockholmscentret spelade en
pjäs om världens stora religioner.